ร่วมงานกับเรา


บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัดเชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัทเมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรโยธา/อุตสาหการ
2.สถาปนิก งานตกแต่งภายใน/งานสถาปัตย์
3.ผู้จัดการโรงงาน
4.ฝ่ายจัดซื้อโครงการ
5.โฟร์แมนงานสถาปัตย์/ตกแต่งภายใน/โครงสร้างเหล็ก
6.ทีมงาน งานตกแต่งภายใน / ทีมงาน งานโครงสร้างเหล็ก
7.ช่างและผู้ช่วยช่างงานเฟอร์นิเจอร์/งานไฟ/งานสแตนเลส/งานกระจก
8.พนักงานขับรถ

 
captcha
Reload

powered by fox contact

งานตกแต่งภายใน

 

งานตกแต่งภายนอก,งานสถาปัตย์

 

Powered by Cliq Uzer